0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • SKOLAS IELA 14, ZANTE, ZANTES PAGASTS, LV-3134

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Kandavas novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Zantes pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 73
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators Media centrs Kurzeme
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 14.63
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 44.62
Interneta ātrums uz skolēnu 1.623
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 21
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Tikai atsevišķās vietās