0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • TĀRGALES IELA 61, VENTSPILS, LV-3602

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Ventspils
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Ventspils Pārventas Pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 313
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Santa Monica Networks
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta piesl