0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • SKAUTU IELA 2, JŪRMALA, LV-2008

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Jūrmala
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Vaivaru pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 144
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Tālruņa līnija (DSL vai cita tehnoloģija)
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 18.11
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 19.61
Interneta ātrums uz skolēnu 0.524
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 19
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Gandrīz pilnībā
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav iespējas pieslēgties tiem?