0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • “Skola”, TRAPENE, TRAPENES PAGASTS, APES NOVADS, LV-4348

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Apes novads
Izglītības iestādes tips Sākumskola
Izglītības iestādes nosaukums Trapenes sākumskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 27
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators Telia
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 3
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (āt