0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • 1. MAIJA IELA 9, EMBURGA, SALGALES PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3045

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Ozolnieku novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Salgales pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 56
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Kāds no mobilā tīkla operatora pieslēgumiem
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 30
Interneta pieslēgum