0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • KRASTA IELA 6, LUBĀNA, LUBĀNAS NOVADS, LV-4830

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Lubānas novads
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Lubānas vidusskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās pašvaldību pilsētās
Izglītojamo skaits 164
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 28
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums)