0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • ULIHA IELA 33, LIEPĀJA, LV-3401

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Liepāja
Izglītības iestādes tips Sākumskola
Izglītības iestādes nosaukums Liepājas Centra sākumskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 574
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Ostkom
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu Ieviests, 2015
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 50
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 90
Interneta ātrums uz skolēnu 0.488
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 50
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Daļēji
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” o