0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • LIEPU IELA 2a, LAPMEŽCIEMS, LAPMEŽCIEMA PAGASTS, ENGURES NOVADS, LV-3118

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Engures novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Lapmežciema pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 161
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Vītā pāra kabeļa pieslēgums
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 5
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 20
Interneta ātrums uz skolēnu 0.311
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 25
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Daļēji
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav iespējas pieslē