0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • RĒZEKNES IELA 39, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5601

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Krāslavas novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās pašvaldību pilsētās
Izglītojamo skaits 46
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Iviks
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 9
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 9
Interneta ātrums uz skolēnu 0.783
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs)
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Daļēji