0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3000

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Jelgava
Izglītības iestādes tips Valsts ģimnāzija
Izglītības iestādes nosaukums Jelgavas Valsts ģimnāzija
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 802
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 250
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 250
Interneta ātrums uz skolēnu 1.247
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 9
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Daļēji
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav ies