0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Jelgava
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 111
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 30
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 30
Interneta ātrums uz skolēnu 1.081
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 10
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Tikai atsevišķās vietās
Vai b