0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • RŪDOLFA BLAUMAŅA IELA 27, JĒKABPILS, LV-5201

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Jēkabpils
Izglītības iestādes tips Valsts ģimnāzija
Izglītības iestādes nosaukums Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 503
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Baltcom
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta ātrums uz skolēnu 0.795
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 14
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Tikai atsevišķās vietās
Vai blakus atrodas “N