0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • CENTRA IELA 5, JAUNANNA, JAUNANNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4340

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Alūksnes novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 52
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators Telia
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 5
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 5
Interneta ātrums uz skolēnu 0.385
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 24
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Tikai