0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • PARKA IELA 27, KOKNESE, KOKNESES PAGASTS, KOKNESES NOVADS, LV-5113

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Kokneses novads
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās pašvaldību pilsētās
Izglītojamo skaits 391
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 250
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 250
Interneta ātrums uz skolēnu 2.558
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 10
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Tikai atsevišķās vietās