0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • “Garozas pamatskola”, SALGALES PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3045

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Ozolnieku novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Garozas pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 79
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Kāds no mobilā tīkla operatora pieslēgumiem
Sakaru operators TET + SL NET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 10
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 10
Interneta ātrums uz skolēnu 0.506
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 5
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Gandrīz pilnībā
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku terito