0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • “Dzērves skola”, CĪRAVAS PAGASTS, AIZPUTES NOVADS, LV-3453

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Aizputes novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Dzērves pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 80
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Tālruņa līnija (DSL vai cita tehnoloģija)
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 0.73
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 8.89
Interneta ātrums uz skolēnu 0.241
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 57
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Gandrīz pilnībā
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās