0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • SKOLAS IELA 4, STABULNIEKI, STABULNIEKU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, LV-5333

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Riebiņu novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Dravnieku pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 22
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators LATNET (Bite)
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 0