0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • CIETOKŠŅA IELA 33, DAUGAVPILS, LV-5401

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Daugavpils
Izglītības iestādes tips Valsts ģimnāzija
Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Valsts ģimnāzija
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 313
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Baltcom
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 90
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 80
Interneta ātrums uz skolēnu 1.086
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 21
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi