0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • SAULES IELA 7, DAUGAVPILS, LV-5401

<
Jautājums Atbilde
Pašvaldība Daugavpils
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils Saskaņas pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 513
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Baltcom
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta ātrums uz skolēnu 0.780
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 15
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi