0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • TAUTAS IELA 11, DAUGAVPILS, LV-5404

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Daugavpils
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Daugavpils 10. vidusskola
Iestādes atrašanās vieta Pārējās republikas nozīmes pilsētas
Izglītojamo skaits 584
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums
Sakaru operators Baltcom
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 100
Interneta ātrums uz skolēnu 0.685
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 11
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi