0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • DĀRZA IELA 12, BĒRZPILS, BĒRZPILS PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4576

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Balvu novads
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Bērzpils vidusskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 88
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators LMT
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 5
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 10
Interneta ātrums uz skolēnu 0.341
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 24
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Pilnībā
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav iespējas pieslēgties tiem?