0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • “Bebrenes muiža”, BEBRENE, BEBRENES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, LV-5439

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Ilūkstes novads
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 47
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Optiskā kabeļa pieslēgums + VDSL
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 15.4
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 55.8
Interneta ātrums uz skolēnu 3.030
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 18
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi