0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • DAUGAVAS IELA 23, BALDONE, BALDONES NOVADS, LV-2125

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Baldones novads
Izglītības iestādes tips Pamatskola
Izglītības iestādes nosaukums Baldones Mūzikas pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Pierīga
Izglītojamo skaits 111
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Tālruņa līnija (DSL vai cita tehnoloģija)
Sakaru operators TET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 4
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 20
Interneta ātrums uz skolēnu 0.432
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 15
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Pilnībā
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav