0Mb
Augšupielāde
0Mb
Lejupielāde
0
Izglītojamo skaits
0Mb
Caurlaidība uz skolēnu

Informācija par skolu

  • “Ezerpils”, AUGSTKALNE, AUGSTKALNES PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, LV-3709

Jautājums Atbilde
Pašvaldība Tērvetes novads
Izglītības iestādes tips Vidusskola
Izglītības iestādes nosaukums Augstkalnes pamatskola
Iestādes atrašanās vieta Lauku teritorija
Izglītojamo skaits 120
Vai iestāde uzskata, ka interneta pieslēgums ir pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iestādes darbu?
Interneta pieslēguma veids Radio pieslēgums
Sakaru operators SL NET
Vai skola ir saņēmusi SIA "Mikrotīkls" dāvinājumu
Vai interneta pieslēguma caurlaidība (ātrums) ir garantēta?
Interneta pieslēguma augšupielādes caurlaidība (ātrums) 30
Interneta pieslēguma lejupielādes caurlaidība (ātrums) 20
Interneta ātrums uz skolēnu 0.833
Latences mērījumi starp iestādes datoru ar Google DNS serveri 8.8.8.8 (milisekundēs) 27
Vai iestādē tiek nodrošināts WiFi
Vai Wi-Fi signāls tiek nodrošināts visā iestādē? Daļēji
Vai blakus atrodas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” optiskā tīkla kabeļi un nav iesp