Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai

Projekta mērķis ir iespējami īsā termiņā nodrošināt pilnvērtīgu attālināto mācību procesu ikvienā Latvijas skolā, kā arī ieviest tehnoloģiskus risinājumus, kas ļauj pielietot mūsdienu vajadzībām atbilstošu digitālo mācību saturu un metodes izglītības procesā.

Izglītības un zinātnes ministrija

Vai zināji?

Straujā izglītības procesa digitalizācija, ko ietekmējusi arī globālā Covid 19 pandēmijas izraisītā krīze, uzrādījusi, ka ne visās Latvijas skolās ir vienādas iespējas nodrošināt mūsdienu vajadzībām atbilstoša mācību satura un pasniegšanas metožu integrāciju attālinātajam mācību procesam, kur vienlīdz svarīgs ir gan pieejamo tehnoloģiju pielietojums, gan interneta datu pārraides ātrums.

Covid-19 krīze ir veicinājusi jauna un papildinoša digitāla mācību satura un materiālu radīšanu (video, interaktīvie uzdevumi/spēles) gan Latvijā, gan ārzemēs, kas pieprasa jaudīga interneta nodrošināšanu visās izglītības iestādēs. Šo materiālu integrācija mācību procesā ir svarīga, lai Latvijas jaunieši būtu konkurētspējīgi savās karjeras izvēlēs un sagatavoti dzīvei nākotnē.

2020. gada IZM aptaujas rezultāti par interneta pieejamību Latvijas skolās liecina, ka katrai trešajai Latvijas skolai nav pieejams kvalitatīvs interneta pārklājums. Vienlaikus mūsdienu tehnoloģiju attīstība un jau izveidotā datu pārraides infrastruktūra Latvijā var nodrošināt daudzreiz lielāku datu pārraides apjomu par samērīgām izmaksām.

Īss projekta apkopojums

0
Skolas Latvijā
0
Iesaistītās skolas
0
Iesaistītās Iestādes
0
Sakaru Operatori